Modele lyerje shtepish

Publié par le Fév 20, 2019 dans Non classé | 0 commentaire

me Probajmo Shum Keq per shtazet e shqiperise Kam punuar ne 9 shtete si merimrtus dhe punime te me nje firme Italiane dhe Leja duhet Nese ne apartamente Bend ndryshim Projekti ose ne shtepi Private preken themelet Ju Jeni Laro qe lefni si qen te terbuar PA lidhje e PA Tarif ditur par çfar flisni veç Jeni me qeverin e kermave dhe antishqiptaret. leje Merret Vetëm Kur ndërhyn në fasad JO Kur bën punime brënda shtëpis të Marr leJe dhe Kur të ndrroj tubat e UJIT se më Jan çarë. Po Probajmo Dita e zgjedhje e dhe ne ja fusim ne bythe Lejet ktyre diktatoreve. Kam 4 muaj qe kerkoj leJe te conseilil APO nenit 6 QE e quajne KTA dhe akoma NUK Kam Marr pergjigje. TI VIJ Turp SPS keekojn te marrim leJe Edhe perte suvatuar APO riparuar nje mur Brenda shpis 100 vjecare. Turp TI vije A do paguajnë ndonjë tarië qytetarët APO do të jenë të çliruar tërësisht në këtë proces? Do jenë ndërmarit, ATA që do të ftohen nga aluizni për ta realizuar këtë proces, për ta ndjekur derisa të Merret hipoteka për të Errësira banorët dhe do t`u lihet një afat 1 muaj. Në Rast se subjektet për shumë arsye NUK janě të interesuara, atëherë do të thotë që aluizni këtë përgjegjësi do ta ndjekë bashkë me qytetarët. Taksa e infrastrukturës, që është pjesë e detyrimit ligjor do të paguhet sipas legjislacionit në fuqi. Procedura e legalizimit si në të gjitha rastet do të jetë Falas. DOKUMENTET 1. Formulari i deklaratës dhe formatit të përcaktuar në Sistemin Elektronik të lejeve. 2. Dokumenti që vërteton pronësinë e TIJ APO të drejta të ligjshme për pasuri privé ose publike, për strukturën që ka në përdorim, në përputhje legjislacionin në fuqi.

3. Projekti Teknik je realizimit të punimeve, je firmosur nga projektues të licencuar. Në Rastin Kur punimet që kryhen me deklaratë paraprake për kryerje punimesh shtrihen në territorin e më shumë se një bashkie, aplikuesi do të paraqesë dokumentacionin përkatës pranë secilës Bashki, për punimet që përfshihen Brenda territorit administrativ të le kompetencës. Hapat e procedurës: 1. Dorëzimi i deklaratës paraprake për kryerje punimesh paraqitet për shqyrtim nëpërmjet sistemit Elektronik të lejeve, i Cili mundëson Edhe ngarkimin, lehtësisht, të dokumentacionit shoqërues të SAJ. 2. Autoriteti vendeur përgjegjës kryen verifikimet e nevojshme Brenda 5 ditëve nga Data e dorëzimit të SAJ.